Zamknij
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10 foto_11
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Procedury załatwiania spraw, wzory dokumentów - Urząd Gminy - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Procedury załatwiania spraw, wzory dokumentów

 

I. URZĄD STANU CYWILNEGO (do pobrania)

 1. Tryb postępowania w sprawach wydania dowodu osobistego
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 3. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 4. Tryb postępowania w sprawach ewidencji ludności - meldunkowych

II. URZĄD GMINY (do pobrania)

 1. Deklaracja - opłata za wywóz odpadów
 2. Karta zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia usług odbioru odpadów (wzór).docx
 3. CEIDG-1 - Wniosek z załącznikami o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych

 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*/ lokalizację zjazdu*/ przebudowę istniejącego zjazdu*
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym związanym z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 9. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego/adresowego – Instrukcja, objaśnienia.
 10. Wniosek o podział nieruchomości
 11. Wniosek o podział nieruchomości z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 12. Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy
 13. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o funkcji terenu celem podziału działki w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 15. Wniosek o wydanie zaświadczenia o funkcji terenu celem sprzedaży działki
 16. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
 17. Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
 18. Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci
 19. Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy
 20. Wniosek o wydanie kopii aktu własności ziemi
 21. Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. postępowania uwłaszczeniowego (do zasiedzenia)
 22. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 23.  Usuwanie drzew i krzewów:
 24. Wniosek o wydanie zaświadczenia do Wodociągów Miejskich w Radomiu celem podłączenia wodociągu
 25. Wniosek o wydanie przepustki dojazdowej - ul. Nadrzeczna
 26. Wniosek o przydział lokalu: mieszkalnego / socjalnego
 27. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 28. Druk zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji
 • Gminny Klub Sportowy
 • INICJATYWA OBYWATEL
 • Karta Dużej Rodziny
 • Straż Ochrony Zwierząt
 • Monitor Polski
 • EFS
 • Biblioteka
 • PROW
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 384-84-70 do 75, fax: 48 370 38 26, email: sekretariat@jedlnia.pl, http://www.jedlnia.pl
NIP: 796-19-16-548, Regon: 000537480
kod TERYT: 1425062
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x