Zamknij
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10 foto_11
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Środowisko

Środowisko

 
2017-08-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.78.2014

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 27 lipca 2017 r. znak: WOOŚ-I.4242.154.2017.MZ.3, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan, realizowanego na działce nr ew. 385/2 obręb Sadków gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2017-07-27

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.3.30.2016

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.3.30.2016 z dnia 27 lipca 2017 roku dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia produkcyjnego na pomieszczenie lakierni o powierzchni ok. 85,12 m2 i kubaturze ok. 298 m3 realizowanego na działce o nr ewid. 632/1 w obrębie 0015 – Rajec Poduchowny, zlokalizowanej w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2017-07-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.74.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.74.2014 z dnia 21 lipca 2017 roku dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan na działce 385/2 w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2017-06-14

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko RGKR.6220.3.27.2016

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.3.27.2016 z dnia 13.06.2017r. dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia produkcyjnego na pomieszczenie lakierni o powierzchni ok. 85,12 m2 i kubaturze ok. 298 m3 realizowanego na działce o nr ewid. 632/1 w obrębie 0015 – Rajec Poduchowny, zlokalizowanej w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2017-05-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.70.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.70.2014 z dnia 23 maja 2017 roku dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan na działce 385/2 w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2017-05-23

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.67.2014

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.67.2014 z dnia 22 maja 2017 roku dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan na działce 385/2 w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2017-04-24

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JEDLNI-LETNISKO ZA ROK 2016


 
2017-02-24

STANOWISKA GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA WS. NOWYCH PRZEPISÓW DOT. USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

2017-01-17
 
2017-02-09

INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW – NOWE PRZEPISY

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.
 
2017-01-03

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku

 
 
2016-09-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko RGKROŚ.6232.43.2016

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko informuje o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2016-08-16

Informacja Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.9.28.2015

Informacja Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16.08.2016r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej samoobsługowej, budynku obsługi stacji, budynku kontroli pojazdów, budynku administracyjno-biurowego, placów manewrowych i postojowych oraz pylonów reklamowych wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na działkach nr ew. 316/11, 316/12 i 316/13 w miejscowości Rajec Poduchowny (obręb 0015-Rajec Poduchowny) gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-07-22

Obwieszczenie - Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.5.10.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.5.10.2016 z dnia 22.07.2016r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej nr 3) w ilości 16,2 m3/h , realizowanego na działce nr ewid. 1626/2 położonej w obrębie Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-07-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.2.14.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.2.14.2016 z dnia 07 lipca 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki".
 
2016-07-04

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 22 czerwca 2016r. znak: SKO.ŚU.3.360.2016. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan, realizowanego na działce nr ew. 385/2 obręb Sadków gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-06-29

Obwieszczenie - Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.5.7.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.5.7.2016 z dnia 29 czerwca 2016r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej nr 3) w ilości 16,2 m3/h, realizowanego na działce nr ewid. 1626/2 położonej w obrębie Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-06-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.2.11.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.2.11.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wydania postanowienia znak: RGKR.6220.2.10.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki” gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-05-06

Obwieszczenie - Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.5.1.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.5.1.2016 z dnia 05.05.2016r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej nr 3) w ilości 16,2 m3/h , realizowanego na działce nr ewid. 1626/2 położonej w obrębie Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-04-29

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JEDLNI-LETNISKO ZA ROK 2013

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Plany i Programy.
 
2016-04-28

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JEDLNI-LETNISKO ZA ROK 2015

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Plany i Programy.
 
2016-04-01

Zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.3.2.2016

Zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.3.2.2016 z dnia 31.03.2016r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia produkcyjnego na pomieszczenie lakierni o powierzchni ok. 85,12 m2 i kubaturze ok. 298 m3 realizowanego na działce o nr ewid. 632/1 w obrębie 0015 – Rajec Poduchowny, zlokalizowanej w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-03-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.2.1.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.2.1.2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki".
 
2016-03-14

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko RGKR.6220.10.11.2015

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.10.11.2015 z dnia 14.03.2016r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Jedlnia-Letnisko woj. mazowieckie - Etap V.

 
2016-03-07

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - RGKR.6220.9.13.2015

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej samoobsługowej, budynku obsługi stacji, budynku kontroli pojazdów, budynku administracyjno-biurowego, placów manewrowych i postojowych oraz pylonów reklamowych wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na działkach nr ew. 316/11, 316/12 i 316/13 w miejscowości Rajec Poduchowny (obręb 0015-Rajec Poduchowny) gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-02-19

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.10.8.2015

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.10.8.2015 z dnia 18.02.2016r. w sprawie wydania postanowienia znak: RGKR.6220.10.7.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Jedlnia-Letnisko woj. mazowieckie - Etap V.
 
2016-02-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.10.5.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.10.5.2015 z dnia 03.02.2016r. w sprawie opinii dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Jedlnia-Letnisko woj. mazowieckie - Etap V.
 
2016-01-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.3.59.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.3.59.2013 z dnia 19.01.2016r. w sprawie wydania decyzji znak: RGKR.6220.3.58.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-01-14

Informacja dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Informacja znak: RGKR.6220.4.50.2014 z dnia 14.01.2016r.- dot. wydania decyzji znak: RGKR.6220.4.49.2014, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan, realizowanego na działce nr ew. 385/2 obręb Sadków gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-01-13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy stacji paliw

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.9.2.2015 z dnia 08.01.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej samoobsługowej, budynku obsługi stacji, budynku kontroli pojazdów, budynku administracyjno-biurowego, placów manewrowych i postojowych oraz pylonów reklamowych wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na działkach nr ew. 316/11, 316/12 i 316/13 w miejscowości Rajec Poduchowny (obręb 0015-Rajec Poduchowny) gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2016-01-07

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.10.1.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.10.1.2015 z dnia 07.01.2016r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Jedlnia-Letnisko woj. mazowieckie - Etap V.
 
2015-12-29

Informacja - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego


 
2015-12-24

Informacja dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

Informacja znak: RGKR.6220.6.6.2015 z dnia 22.12.2015r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 obręb 0013 Natolin w m. Natolin gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-12-11

Informacja – Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko, etap III


 
2015-12-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.3.56.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.3.56.2013 z dnia 07.12.2015r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-11-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.6.2.2015 z dnia 23.11.2015r o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 obręb 0013 Natolin w m. Natolin gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-11-02

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.3.54.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.3.54.2013 z dnia 30.10.2015r. dotyczące postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-10-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.19.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak RGKR.6220.4.19.2015 z dnia 19.10.2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice, Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowościach: Huta Kieszek i Marcelów – gmina Pionki".
 
2015-09-30

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.36.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.09.36.2014 z dnia 29.09.2015r. dotyczące wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1 + 470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-09-29

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.16.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.16.2015 z dnia 04.09.2015r. dotyczące sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice, Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowościach: Huta Kieszek i Marcelów – gmina Pionki".
 
2015-09-17

Decyzja SKO w Radomiu dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Decyzja znak: SKO.ŚU.38.1624.2015 z dnia 28.08.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-09-07

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.33.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.09.33.2014 z dnia 04.09.2015r. dotyczące wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-08-25

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.13.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.13.2015 z dnia 24.08.2015r. dotyczące wydania postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice, Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowościach: Huta Kieszek i Marcelów – gmina Pionki".
 
2015-08-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.10.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.10.2015 z dnia 07.08.2015r. dotyczące opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.952.2015.AWI z dnia 29.07.2015r. ws. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice, Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowościach: Huta Kieszek i Marcelów – gmina Pionki".
 
2015-07-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.7.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko znak: RGKR.6220.4.7.2015 z dnia 30.07.2015r. dotyczące opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu znak: ZNS.712-59/15 z dnia 22.07.2015r. ws. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice, Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowościach: Huta Kieszek i Marcelów – gmina Pionki".
 
2015-07-30

Informacja dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Informacja znak: RGKR.6220.4.79.2013 z dnia 29.07.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-07-17

Informacja dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Informacja znak: RGKR.6220.4.42.2014 z dnia 17.07.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w m. Sadków gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-07-15

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.77.2013 z dnia 14.07.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-07-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.4.2.2015

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Piotrowice, Myśliszewice, Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Jedlnia-Letnisko – gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowościach: Huta Kieszek i Marcelów – gmina Pionki".
 
2015-07-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.27.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczące przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-06-24

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.75.2013 z dnia 24.06.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-06-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.26.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczące przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-06-19

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.39.2014 z dnia 18.06.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-06-11

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.73.2013 z dnia 10.06.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-06-02

RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - dot. przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego ˝Siczki˝


 
2015-06-01

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - RGKR.6220.4.71.2013

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wydzielonej części hali produkcyjnej o wymiarach 5,6m x 15,2m x h 3,5m z przeznaczeniem na stanowisko do malowania wyrobów wraz z wyciągiem, usytuowanym w zachodniej części budynku, realizowanego na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny, zlokalizowanej w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-05-29

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JEDLNI-LETNISKO ZA ROK 2014

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Plany i Programy.
 
2015-05-25

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - RGKR.6220.09.21.2014

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1 + 470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-05-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.19.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczące przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-05-21

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.70.2013 z dnia 20.05.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-05-14

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.37.2014 z dnia 14.05.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-05-14

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.68.2013 z dnia 14.05.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2015-05-14

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - RGKR.6220.4.36.2014

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2015-05-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.15.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczące wydania postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-04-22

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.65.2013 z dnia 22.04.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-04-02

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.61.2013 z dnia 30.03.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-03-27

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.30.2014 z dnia 25.03.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2015-03-26

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.58.2013 z dnia 24.03.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-03-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.12.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-02-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.8.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie wydania postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1 + 470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-02-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.09.5.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1 + 470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.

 
2015-02-04

Informacja o kwocie dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest.


 
2015-02-02

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.24.2014 z dnia 30.01.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2015-01-30

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.52.2013 z dnia 30.01.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2015-01-21

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.50.2013z dnia 20.01.2015r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2015-01-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.9.1.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1 + 470 gm. Jedlnia-Letnisko pow. radomski.
 
2015-01-08

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR RGKR.6220.4.23.2014 z dnia 08.01.2015r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-12-31

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.19.2014z dnia 31.12.2014r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-12-24

Informacja ws. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka – Groszowice - Piotrowice

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RGKR.6220.8.49.2013 z dnia 23.12.2014r.- dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3527 W Antoniówka – Groszowice - Piotrowice wraz z obiektem mostowym realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 103 obręb Antoniówka gmina Jedlnia-Letnisko, 44, 165, 353/2 obręb Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko, 160/2 obręb Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko, 1, 18, 76, 77, 78, 82/1, 105 obręb Piotrowice, 1039/9, 1039/10, 1039/11, 1039/12, 1039/16, 1039/21, 1039/22, 1040, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1843, 1844, 1845 obręb Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko".
 
2014-12-16

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka – Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.42.2014 z dnia 12.12.2014r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-12-05

Zawiadomienie ws. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.36.2014z dnia 04.12.2014r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-12-01

Obwieszczenie - RGKR.6220.7.39.2014

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna.
 
2014-11-20

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka – Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.29.2014 z dnia 19.11.2014r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-11-14

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka – Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.23.2014 z dnia 14.11.2014r.
 
2014-11-14

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.45.2013 z dnia 14.11.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2014-11-14

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie ws. przedsięwzięcia pn.,, Przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna.
 
2014-11-13

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak RGKR.6220.3.52.2013 z dnia 13.11.2014r.- dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 sztuk tuczników, realizowanego na działce o nr ew. 124, obręb Aleksandrów, gmina Jedlnia-Letnisko".
 
2014-11-05

Obwieszczenie - RGKR.6220.7.27.2014

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia strony postępowania o terminie załatwienia prowadzonej w tutejszym urzędzie sprawy, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna.
 
2014-10-28

Obwieszczenie - RGKR.6220.7.22.2014

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-10-28

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka –Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.17.2014 z dnia 27.10.2014r. dot. wydania opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3527 W Antoniówka –Groszowice - Piotrowice wraz z obiektem mostowym realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 103 obręb Antoniówka gmina Jedlnia-Letnisko, 44, 165, 353/2 obręb Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko, 160/2 obręb Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko, 1, 18, 76, 77, 78, 82/1, 105 obręb Piotrowice, 1039/9, 1039/10, 1039/11, 1039/12, 1039/16, 1039/21, 1039/22, 1040, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1843, 1844, 1845 obręb Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-10-28

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RGKR.6220.3.49.2013z dnia 22.10.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce nr 124 w Aleksandrowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-10-14

Obwieszczenie - RGKR.6220.7.16.2014

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-10-06

Zawiadomienie ws. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka –Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.9.2014 z dnia 06.10.2014r dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka –Groszowice - Piotrowice wraz z obiektem mostowym realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 103 obręb Antoniówka gmina Jedlnia-Letnisko, 44,165,353/2 obręb Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko, 160/2 obręb Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko, 1, 18, 76, 77, 78, 82/1, 105 obręb Piotrowice, 1039/9, 1039/10, 1039/11, 1039/12, 1039/16, 1039/21, 1039/22, 1040, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1843, 1844, 1845 obręb Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-09-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka –Groszowice - Piotrowice

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.8.1.2014 z dnia 29.09.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3527W Antoniówka –Groszowice - Piotrowice wraz z obiektem mostowym realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 103 obręb Antoniówka gmina Jedlnia-Letnisko, 44,165,353/2 obręb Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko, 160/2 obręb Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko, 1, 18, 76, 77, 78, 82/1, 105 obręb Piotrowice, 1039/9, 1039/10, 1039/11, 1039/12, 1039/16, 1039/21, 1039/22, 1040, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1843, 1844, 1845 obręb Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-09-25

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak RGKR.6220.3.46.2013z dnia 22.09.2014r.- dot. zakończenia postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 sztuk tuczników, realizowanego na działce o nr ew. 124, obręb Aleksandrów, gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-09-19

Obwieszczenie - RGKR.6220.7.9.2014

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-09-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko - RGKR.6220.7.2.2014

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej NR 3524W Jedlnia-Letnisko - Czarna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, zakładka: Środowisko / Inwestycje wpływające na środowisko.
 
2014-09-04

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.3.44.2013 z dnia 04.09.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce nr 124 w Aleksandrowie.
 
2014-09-03

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego o funkcji sanitarnej, budynku gospodarczego o funkcji kuchni sezonowej, wiaty o funkcji rekreacyjnej oraz szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe typu szambo na działce o nr ewid. 51 i części działki o nr ewid. 189 w obrębie Maryno, gm. Jedlnia-Letnisko oraz części działki nr ewid. 148/1 w obrębie Adolfin, gm. Pionki.
 
2014-08-25

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak RGKR.6220.3.42.2013 z dnia 25.08.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce nr 124 w Aleksandrowie.
 
2014-08-20

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.3.40.2013 z dnia 20.08.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce nr 124 w Aleksandrowie.
 
2014-08-19

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.42.2014 z dnia 18.08.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym.
 
2014-08-05

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie nr RGKR.6220.4.39.2013 o wydanym postanowieniu ws. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym, 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-08-04

INFORMACJA o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - hala drobiarska

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice Gmina Jedlnia-Letnisko".
 
2014-07-18

Zawiadomienie dot. budowy hali drobiarskiej w Myśliszewicach

Zawiadomienie znak: WIGK.6220.5.70.2012 z dnia 16.07.2014r.- dot. budowy hali drobiarskiej w Myśliszewicach gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-07-18

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.36.2013 z dnia 15.07.2014r.- dot. zmiany sposobu użytkowania części hali produkcyjnej na stanowisko malarni w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-07-18

Zawiadomienie dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.16.2014 z dnia 15.07.2014r.- dot. budowy rozlewni gazu propan-butan w Sadkowie gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-06-26

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. budowy rozlewni gazu propan-butan na działce nr ew. 385/2 obręb Sadków.
 
2014-06-24

Zawiadomienie dot. budowy hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice

Zawiadomienie o przedłużenie terminu załatwienia sprawy dot. budowy hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-06-13

Zawiadomienie ws. wystąpienia o opinie do organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.34.2013 z dnia 13.06.2014r. ws. wystąpienia o opinie do organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej - zmiana sposobu użytkowania wydzielonej części hali produkcyjnej z przeznaczeniem na stanowisko do malowania na działce nr ew. 632/1 w Rajcu Poduchownym.
 
2014-06-13

Zawiadomienie ws. przedłużenia terminu załatwienia sprawy - zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.3.35.2013 z dnia 13.06.2014r. ws. przedłużenia terminu załatwienia sprawy - zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce nr 124 w Aleksandrowie.
 
2014-06-13

Zawiadomienie ws. zmiany wniosku Inwestora dot. przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.30.2013 z dnia 12.06.2014r. ws zmiany wniosku Inwestora ws. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny.
 
2014-06-11

Zawiadomienie o opiniach ws. przedsięwzięcia dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.10.2014 z dnia 09.06.2014r o opiniach ws. przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan, realizowanego na działce nr ew. 385/2 obręb Sadków gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-05-19

Obwieszczenie znak: RGKR.6220.3.29.2013 o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni, Aleksandrów

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-05-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy rozlewni gazu propan-butan

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.4.2.2014 z dnia 16.05.2014r o wszczęciu postępowania - dot. budowy rozlewni gazu propan-butan, realizowanego na działce nr ew. 385/2 obręb Sadków gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-05-13

Obwieszczenie znak: WIGK.6220.5.66.2012 z dnia 13.05.2014r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa hali drobiarskiej w Myśliszewicach

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000 szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-05-12

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.3.27.2013 z dnia 12.05.2014r. dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-05-12

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie znak: RGKR.6220.3.23.2013 z dnia 08.05.2014r. dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-05-08

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice

Zawiadomienie znak: WIGK.6220.5.64.2012 z dnia 07.05.2014r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice.
 
2014-03-25

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-01-31

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2014-01-02

Informacja – Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko

Informacja o wykonaniu zadania pn. "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko".
 
2013-12-17

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-10-15

Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa hali drobiarskiej - Myśliszewice

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa hali drobiarskiej na działce 193/5 w Myśliszewicach.
 
2013-10-08

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania ws. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania ws. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym, realizowanego na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny.
 
2013-10-07

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania ws. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania ws. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-09-20

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce 124 obręb Aleksandrów.
 
2013-09-13

Zawiadomienie o opiniach ws. przedsięwzięcia dot. stanowiska do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym - Rajec Poduchowny

Zawiadomienie o opiniach ws. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny.
 
2013-09-09

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej - budowa tuczarni

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej - budowa tuczarni w liczbie 168 DJP, tj. 1200szt. tuczników na działce nr ew. 29 obręb Gzowice Kolonia.
 
2013-08-30

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws. - zmiany sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w m. Aleksandrów

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws. przedsięwzięcia - zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni na działce nr ew. 124 w miejscowości Aleksandrów, Gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-08-27

Zawiadomienie dot. zmiany sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów - Rajec Poduchowny

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. zmiany sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów na działce nr 632/1 w Rajcu Poduchownym
 
2013-08-23

Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa hali drobiarskiej - Myśliszewice

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa hali drobiarskiej na działce 193/5 w Myśliszewicach.
 
2013-08-22

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia dot. stanowiska do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym – Rajec Poduchowny

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, ws. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym na działce nr 632/1 w Rajcu Poduchownym.
 
2013-08-16

Zawiadomienie o stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu - stanowisko do lakierowania wyrobów, Rajec Poduchowny

Zawiadomienie o stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu ws. przedsięwzięcia - zmiana sposobu użytkowania części zakładu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny.
 
2013-08-16

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu - budowa hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa hali drobiarskiej w miejscowości Myśliszewice.
 
2013-08-13

Zawiadomienie o wydanej opinii dot. zmiany sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania - Rajec Poduchowny

Zawiadomienie o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu - dot. zmiany sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym na działce nr ew. 632/1 w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia-Letnisko.
 
2013-08-07

Zawiadomienie o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko uzyskano następujące opinie:
 
2013-07-23

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia dot. stanowiska do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym

Zawiadomienie z dnia 19.07.2013r. znak: WIGK.6220.4.4.2013 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinie ws. przedsięwzięcia - zmiana sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny.
 
2013-07-23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. stanowiska do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym

Zawiadomienie z dnia 19.07.2013r. znak: RGKR.6220.4.1.2013 o wszczęciu postępowania - dot. zmiany sposobu użytkowania części warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów wraz z wyciągiem wentylacyjnym na działce nr ew. 632/1 obręb Rajec Poduchowny.
 
2013-07-19

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia: budowa tuczarni, obręb Gzowice Kolonia gmina Jedlnia-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, wydał postanowienie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni w liczbie 168 DJP, tj. 1200szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 29 obręb Gzowice Kolonia gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-07-12

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dot. budowy hali drobiarskiej w msc. Myśliszewice

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania, wszczętego z wniosku Pana Marka Krawczyka "KRAFT-PIEC" Zakład Usług Budowlanych, ul. Radomska 52, 26-630 Jedlnia-Letnisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-07-05

Zawiadomienie o wydanej opinii dla przedsięwzięcia: budowa tuczarni, obręb Gzowice Kolonia gmina Jedlnia-Letnisko

Zawiadomienie o wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni w liczbie 168 DJP, tj. 1200szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 29 obręb Gzowice Kolonia gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-07-05

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania budynku – budowa tuczarni w msc. Aleksandrów

Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-07-03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na budynek tuczarni w liczbie 140 DJP, tj. 1000 szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 124 obręb Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-06-28

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia – budowa hali drobiarskiej

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydał postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-06-21

Zawiadomienie o wydanej opinii dla przedsięwzięcia: budowa hali drobiarskiej

Zawiadomienie o wydanej opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-06-08

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia – budowa tuczarni

Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni w liczbie 168 DJP, tj. 1200szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 29 obręb Gzowice Kolonia gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-06-04

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia – budowa hali drobiarskiej

Zawiadomienie o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniu ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-05-10

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia – budowa hali drobiarskiej

Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000szt., tj. 100DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-05-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii niskiego napięcia przy ul. Radomskiej w miejscowości Jedlnia-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że w dniu 08.05.2013r. została wydana decyzja znak: WIGK.6220.1.4.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii niskiego napięcia przy ulicy Radomskiej w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
 
2013-04-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa hali drobiarskiej

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że po uzupełnieniu przez Inwestora – Pana Marka Krawczyka "KRAFT-PIEC" Zakład Usług Budowlanych w dniu 21.03.2013r. i w dniu 05.04.2013r. wniosku z dnia 20.07.2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w. przedsięwzięcia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000 szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-04-25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – budowa tuczarni

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Zająca, zam. Gzowice Kolonia 7, 26-630 Jedlnia-Letnisko z dnia 13.03.2013r. (złożony w dniu 27.03.2013r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni w liczbie 168 DJP, tj. 1200szt. tuczników, realizowanego na działce nr ew. 29 obręb Gzowice Kolonia gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-04-17

Informacja o wydanej decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wydanej decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów na działce nr ew. 632/1 w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-03-28

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia warsztatu ślusarskiego w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów na działce nr ew. 632/1 zlokalizowanej w Rajcu Poduchownym 160A gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-03-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dot. postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii niskiego napięcia przy ulicy Radomskiej w miejscowości Jedlnia-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii niskiego napięcia przy ulicy Radomskiej w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
 
2013-03-22

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach nr ew. 650/1 i 650/2 obręb Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach nr ew. 650/1 i 650/2 obręb Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-03-19

Zawiadomienie

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu wydał postanowienie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach nr ew. 650/1 i 650/2 obręb Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-03-18

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 178 w miejscowości Cudnów gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2013-03-04

Zawiadomienie o wydanych opiniach, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach nr ew. 650/1 i 650/2 obręb Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zawiadamia, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach nr ew. 650/1 i 650/2 obręb Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko uzyskano następujące opinie i uzgodnienia…
 
2013-01-21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia warsztatu ślusarskiego na stanowisko do lakierowania wyrobów na działce nr ew. 632/1 zlokalizowanej w Rajcu Poduchownym 160A, gmina Jedlnia-Letnisko.
 
2012-10-12

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali drobiarskiej o obsadzie 25000 szt., tj. 100 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 193/5 w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko.
 
  • Gminny Klub Sportowy
  • INICJATYWA OBYWATEL
  • Karta Dużej Rodziny
  • Straż Ochrony Zwierząt
  • Monitor Polski
  • EFS
  • Biblioteka
  • PROW
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 384-84-70 do 75, fax: 48 370 38 26, email: sekretariat@jedlnia.pl, http://www.jedlnia.pl
NIP: 796-19-16-548, Regon: 000537480
kod TERYT: 1425062
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x